STYRELSE

Ordförande

Johan Peterson Aldergren,
VD och företagsledare.

Johan Peterson Aldergren har studerat vid Handelshögskolan i Göteborg och på IHM Business School i Stockholm.

Johan Aldergren är företagsledare och före detta elitseglare som vunnit tre guld och totalt sex medaljer i olika VM i segling.
Johan har genom ett stort engagemang för utsatta idrottare (barn) i idrotten och genom att fördjupa sig i idrottens stadgar och dess tillämpning byggt upp en unik förståelse för utsatta idrottares situation och behovet av förändringar av idrottens stadgar och stödsystem i syfte att öka tryggheten inom svensk idrott. Han har under flera års tid arbetat för att öka medvetenheten och kunskapen om missförhållanden inom idrotten och arbetat för att finna former för att komma tillrätta med dessa.

Johan författade en motion till Riksidrottsmötet 2021 med tretton förslag till förändringar av RFs stadgar för en ökad trygghet för idrottande barn och ungdomar.

Han har intervjuats av media och blivit inbjuden till samtal med idrottsministern om behovet av åtgärder för ökad trygghet inom svensk barnidrott.

Ledamot

Jens Sundell
Advokat. Jur kand från Uppsala universitet.

Jens Sundell är advokat specialiserad inom affärsjuridik och delägare i advokatfirman WERKS. Jens var verksam på Advokatfirman Vinge 2000-2016 och delägare 2008-2016. Jens har därutöver lång erfarenhet från Tings- och hovrättstjänstgöring och ett stort idrottsligt engagemang.

Han var styrelseledamot i den allsvenska fotbollsklubben Örgryte Idrottssällskap (Öis).

Jens Sundell har på en rad olika sätt engagerat sig för att hjälpa utsatta barn inom idrotten och har i detta arbete fördjupat sig i idrottsliga stadgar, idrottens rättssystem och dess tillämpning. 

Idrottsrepresentant

Selma Ihr
Studerande

Selma Ihr är flerfaldig svensk ungdoms- och juniormästare i konståkning och har representerat Sverige internationellt på  junior-VM och var uttagen till europeiska ungdoms-OS men tvingades avstå p.g.a. skada.
Selma Ihr var en av de första konståkarna som öppet talade om osunda träningsmetoder och skadligt träningsklimat inom konståkningssporten.
Selma har genom mod och civilkurage bidragit till ökad medvetenhet om missförhållanden inom idrotten och banat väg för förändringar av såväl attityder som regelverk och kontrollsystem.
Efter att Selma medverkat i ett antal intervjuer i TV och tidningar har flera hundra idrottare och föräldrar hört av sig till Selma med berättelser om missförhållanden och övergrepp inom olika idrotter.

Ledamot

Natalie Barker-Ruchti
Docent i idrottsvetenskap med inriktning sport management och tränarskap vid Örebro universitet.

Natalie Barker-Ruchti har en examen i idrott och hälsa från University of Otago och en master i rekreation och fritidsvetenskap från University of Wellington, Nya Zeeland samt doktorsexamen i rörelsevetenskap från The University of Queensland, Australien.

 

Natalie Barker-Ruchti har 20 års erfarenhet av forskning kring kvinnlig artistisk gymnastik och har studerat dess historia, representation i media, relationen mellan tränare och gymnast och gymnasternas träningsförutsättningar. Just nu forskar hon kring hur gymnaster i många länder väljer att träda fram, tala om och avslöja övergrepp inom sporten. 

 

Natalie Barker-Ruchti undervisar i sociologi och pedagogik, i huvudsak på Sport managementprogrammet. Hon är grundare av och ledare för The International Socio-Cultural research group on Women's Artistic Gymnastics, ISCWAG, medlem i forskningsgruppen Reshape vid Örebro universitet och ledamot i styrelsen för Centrum för idrottsforskning (CIF).


Natalie har intervjuats i allt från DN till New York Times, The Guardian, Tysk TV–Deutschlandfunk och media i Sydamerika, Nya Zealand och Australien.

Ledamot

Saila Quicklund,
Riksdagsledamot (M) sedan år 2010. 

Saila Quicklund är invald i riksdagen för Jämtlands läns valkrets. Under åren 2011-2015 var hon även ordförande för moderatkvinnorna och ledamot i Moderaternas partistyrelse 2009-2015. Hon var ordförande i EUW, Europeiska kvinnounionen 2016-2019.
Saia Quicklund har även arbetat som egenföretagare med uppdrag bl.a. för SIDA, Försvarsmakten mfl och har haft chefspositioner inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Salia Quicklund är uppväxt inom idrottsrörelsen och detta som elitaktiv, tränare/ ledare samt med förtroendeuppdrag på riksnivå inom längdåkningssporten.
Hon har även under mer än tio år bl.a. drivit frågor kring att idrottsrörelsen måste beakta och efterleva barnrättsperspektivet samt att idrotten behöver oberoende organisationer som ansvarar för etiska frågor, bl.a. en från idrotten oberoende svensk antidopningsorganisation (vilket förverkligades 2021). Hon har även varit Moderaternas idrottspolitiska talesperson. 

Ledamot

Jonas Stier 

Professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola.

Jonas Stiers forskning kretsar kring frågor som rör identitet, diskurser, delaktighet, mångfald, interkulturellt samspel, kunskapsproduktion och samhällsförändringar (exempelvis migration och digitalisering) - och deras konsekvenser för människor, grupper, organisationer och för samhället i stort. Han är också en av initiativtagarna till addai.org - ett policy-initiativ kopplat till artificiell intelligens. 

 

Mycket av Jonas Stiers forskning innefattar lokal, nationell och internationell samverkan med civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor (se exempelvis www.accomplissh.eu). Jonas Stier är en av ledarna för forskargruppen "Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd". Han är också involverad i satsningar och utbildningar kring möjligheterna och utmaningarna med öppen vetenskap.

 

Tidigare har Jonas Stier arbetat som professor i sociologi vid Mälardalen högskola och i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och Malmö universitet. Jonas Stier gjorde utredningen om missförhållanden inom svensk gymnastik år 2012.

Ledamot

Lena Aldergren
Styrelseproffs och investerare.

Lena Aldergren är civilekonom och nationalekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har därutöver examen i Internationella relationer och har studerat psykologi vid Göteborgs Universitet. Lena är också utbildad styrelseledamot och arbetar professionellt med styrelseuppdrag i företag och organisationer. Lena är fd svensk mästarinna i rytmisk gymnastik och har representerat Sverige på VM och NM. Lena Aldergren har en bakgrund som managementkonsult och biträdande handelssekreterare samt chef för Exportrådet vid svenska ambassaden i Indien. Lena har inom ramen för sitt arbete verkat i gränssnittet mellan företag och myndigheter och har en lång erfarenhet av arbete med departement och regeringsfrågor. Lena har genom en kombination av förståelse för idrottares situation, sin erfarenhet inom strategi, ledarskap och organisationsutveckling, möjlighet att vägleda kring hur styrelser i föreningar och förbund kan arbeta för att utveckla verksamheten och kvalitén och samtidigt öka tryggheten inom svensk idrott. Lena anlitas som extern utbildare för RF/SISU inom området Styrelsens roll och ansvar.