Ungdomsråd

Idrottarnas egen röst

Safesport Sweden vill redan från start bygga en verksamhet som är lyhörd för åsikter och influenser från de som verksamheten berör, nämligen idrottsutövarna själva. 

Vi har av denna anledning inrättat ett ungdomsråd som arbetar i nära samråd med styrelsen.

Safesport Sweden vill bygga ett ungdomsråd med representation från såväl individuella idrotter som lagidrotter. Vi vill även ha en stor geografisk spridning så att ungdomsrådet kan fånga upp idrottande ungdomars perspektiv på trygg idrott i såväl storstad som på mindre orter. 


Om du är ungdom och aktiv idrottare eller nyligen har varit aktiv idrottsutövare och vill medverka till att skapa en tryggare idrottmiljö för Sveriges alla idrottande barn och ungdomar är du välkommen att höra av dig.

För Safesport Sweden är barnperspektiv och barnrättsperspektiv ord som har en central betydelse. Vårt ungdomsråd kommer att ha ett stort inflytande i Safesport Swedens organisation och vara en viktig röst i svensk idrottsrörelse.

Du kan kontakta ungdosmrådet på mail; ungdomsrad@safesportsweden.org.